Ur min rullstols perspektiv

Föreläsare, konsult och utbildare i tillgänglighet- och bemötandefrågor
Lars-Göran WadenLars-Göran Waden
Lars-Göran Wadén
Lars-Göran Wadén med mikrofon sitter i rullstol på scen och föreläser

Tillväxt på alla nivåer

Mitt främsta uppdrag är att skapa tillväxt i allt jag gör. En av mina uppgifter som jag värderar högt är att vara en ögonöppnare för allmänheten genom att upplysa och delge information om mångfald och alla fördelar med att prioritera mångfald bland befolkningen. Mitt syfte är att tydliggöra hur mångfald medför en generell tillväxt i samhället - på olika nivåer och plan.

Mitt jobb är att visa på betydelsefulla förändringar - genomföra förbättringar - genom diverse medel och lösningar i form av tips och idéer för att få bort enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättningar. Dessa lösningar innebär allt från enkla och billiga sätt att anpassa miljön för många, till mer avancerade och kostsamma förändringar beroende på vad ni har möjlighet till.

Livet rullar vidare, för mig och alla andra oavsett hjul eller ej, och här kommer jag in i bilden. Jag vänder mig till hela Sverige; kommuner, regioner, föreningar, företag och myndigheter. Fokus ligger i att skapa tillväxt. Vi gör tjänster, produkter och verksamheter mer tillgängliga för fler, vilket i sin tur underlättar för flera målgrupper som exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Gå med i vårt nyhetsbrev

Vill du få kontinuerliga uppdateringar av vad som händer inom tillväxt- och mångfaldsfrågan är du varmt välkommen att ta del av vårt nyhetsbrev.