Utbildning

(Kunskapsspridning om mångfalt och tillväxt -) värdet i att skapa miljöer som passar för alla.


Ett av mina stora arbetsområden är att hålla i och bedriva undervisning om ämnet tillväxt. Ett värdefullt tillvägagångs sätt som då ofta används är att jag håller i föreläsningar, som jag genomför inom alla tänkbara sammanhang och gruppkonstellationer. Målet med utbildningen och föreläsningarna är att förmedla budskapet om värdet i att skapa tillväxt. Jag vill sprida hur stor vikten för oss alla är, när det innebär att arbeta med att utveckla och anpassa olika miljöer, så att de fungerar för och inkluderar så många människor som möjligt. Jag vill engagera och framför allt inspirera allmänheten att skapa miljöer som passar åt alla. 

Föreläsningarna kan antingen hållas fysiskt på en specifik plats, alternativt genomföras digitalt, och oavsett med hela Sverige som arbetsplats, utgångspunkt och rum för kunskapsspridningen. 

Här är några exempel på relevanta och viktiga ämnen och områden som jag behandlar i mina föreläsningar:
  • Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund.
  • Smarta tips för att få bort enkelt avhjälpta hinder för många människor. 
  • Tillgänglighet för att skapa tillväxt.
  • Universell utformning - det allra senaste inom mångfaldsfrågan, just nu.
UtbildningUtbildning
Lars-Göran Wadén
Lars-Göran Wadén med mikrofon sitter i rullstol på scen och föreläser

En stor flexibilitet av föreläsningens innehåll och form

Jag är flexibel gällande innehållet i mina föreläsningar och anpassar mig efter hur era önskemål ser ut. Samtidigt som jag ger förslag på aktuella ämnen inom området i kombination med att analysera er verksamhets situation, utifrån era behov och förutsättningar, till ett givande och utvecklande innehåll.

Ytterligare en faktor som är flexibel gällande utbildningen och föreläsningarna är formen. Är ni exempelvis i behov av en eller flera föreläsningar? Om ni önskar flera föreläsningar kan ni välja om dessa ska bygger på varandra eller vara separata. Ska föreläsningarna fortgå kontinuerligt, och i så fall under en längre eller kortare tidsperiod? Ska de exempelvis ske under en femårsperiod där en marknadsföringsprocess står i fokus, och innehållet arbetas med under en längre tid och då troligtvis medför en större arbets- och förändringsprocess? Hur vi lägger upp utbildningen, samt eventuellt föreläsningarna och arbetet kring dem, är helt upp till er. Jag anpassar mig självklart alltid efter er som är kunder i programmet. 

Även mina föreläsningar har sitt fokus på att skapa tillgänglighet för alla och att på så vis nå en viktig och värdefull tillväxt, för både befolkningen och även samhället i stort.

Varmt välkommen att kontakta mig för att fundera, planera och strukturera en idé som redan finns eller för att få inspiration av mig till en kommande föreläsning eller annan utbildning. 

Inled ett samtal om utbildningar